Aanmelden nieuwe leerling

Wilt u uw kind aanmelden op onze school ? Download dan onderstaand aanmeldformulier en mail het ingevulde formulier naar info.bongerd@konot.nl, of  vestuur het forrmulier per post.