Ouderraad (or)

De ouderraad van daltonschool De Bongerd bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich graag inzet voor de leerlingen van de school.

De belangrijkste doelstellingen van de OR zijn:

  • Het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en leerkrachten.
  • Het bevorderen van de participatie van ouders op school.
  • Het beheren van de ouderbijdrage.
  • Het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school.

De OR komt zo’n 7 keer per schooljaar bijeen om te vergaderen over tal van lopende zaken. Tijdens die vergaderingen zijn ook de directie en leerkrachten vertegenwoordigd. De data van de OR-team vergaderingen staan vermeld in de schoolkalender.

Werkgroepen

De grootste taak van de OR is het helpen organiseren en ondersteunen van allerlei activiteiten op school. Dit gaat altijd in samenspraak met de leerkrachten. Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd van OR-leden en leerkrachten die bepaalt hoe het betreffende feest gevierd gaat worden en regelt dat feest dan voor de hele school. Elke werkgroep houdt hiervoor zijn eigen overlegmomenten en beheert het afgesproken budget. De taken van de OR zijn voornamelijk ondersteunend: informeren van hulpouders, verzorgen van de catering, hand- en spandiensten, klaarzetten, opruimen etc. Natuurlijk staat het belang van de kinderen voorop en is onze voornaamste taak er een leuk feest van te maken voor de kinderen.
De feesten/activiteiten die op school mede door de OR worden georganiseerd, zijn: sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 7, het vrijwilligersfeest, de eindejaarsfeesten voor de groepen 8 en de financiële actie.

Schoolfoto's

Jaarlijks worden schoolfoto's gemaakt. De fotograaf maakt portret- en klassenfoto's en desgewenst broertjes- en/of zusjesfoto's. U ontvangt een unieke inlogcode waarmee u gedurende het gehele schooljaar foto's kunt nabestellen.

En dan nog dit

  • Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft die de OR betreffen, neem contact met ons op.
  • Als u interesse heeft om lid te worden van de OR kunt u dat kenbaar maken bij de voorzitter.
  • Als u interesse heeft ons te ondersteunen, horen wij dat ook heel graag van u.

Wij wensen alle kinderen en hun ouders weer een heel fijn schooljaar.

Huishoudelijk reglement

Hieronde kunt u het huishoudelijke regelement downloaden;

Ouderbijdrage

Om alle activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij per schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage per kind. Voor dit schooljaar is deze vastgesteld op € 45,- per kind (waarvan € 30,- reguliere ouderbijdrage en € 15 schoolreisbijdrage).

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een mail van de penningmeester van de Stichting Ouderraad De Bongerd Oldenzaal. Aan de hand hiervan kunt u het bedrag overmaken.

Kostenoverzicht

Ieder jaar wordt er een begroting per leerling opgesteld. Hieronder kunt u de begroting van dit jaar zien:

Begroting 2022-2023  
Sinterklaas €7,50
Kerst €1,50
Carnaval €2,50
Pasen €1,00
Financiële actie €0,00
Koningsspelen €1,00
Schoolreisjes €24,50
Eindejaarsfeesten €2,00
Luizen €0,00
Overige kosten €4,00
Reserve €1,00
Totaal €45,00


Contact

Algemeen mailadres: info@ouderraaddebongerd.nl

Wieldraaierlaan 120
7577 NR Oldenzaaal
Bank : Rabobank Oost Twente
Rek.nr.: NL73 RABO 0139 1483 45
K.v.K. nr: 08213177

Bestuur:

Leden:

Kim Oude Nijhuis, Nicole Loff, Marjelle Schallenberg, Nicole Kamphuis, Gabriëlle Ebbelink, Jaap Vollenbroek, Marloes Ottenhof, Fleur Lammerink, Suze Vaneker, Carolien Voorhuis

Werkgroepen mailadressen: