Samenwerken

Breedwijs Graven Es

Om optimale ontplooiing en ontwikkeling van kinderen tegemoet te komen, is daltonschool de Bongerd een brede school. Wij zijn partner van ‘Breedwijs’, een samenwerkingsvorm met Kinderdagverblijf Columbus en Kaliber Kunstenschool. We streven ernaar, de samenwerking met andere partners uit de wijk uit te breiden. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de bibliotheek Oldenzaal, van waaruit de schoolbieb in het gebouw aan de Wieldraaierlaan is ontstaan.

Onderwijs Ondersteuningscentrum

Schoolbieb

Aan de Wieldraaierlaan is een lokaal ingericht als schoolbieb. Aan de Paukenlaan is in de hal een schoolbieb-ruimte ingericht. Kinderen van de Bongerd krijgen kosteloos een pasje aangeboden. Dit pasje kan gebruikt worden in de schoolbieb als ook in de bibliotheek in de stad.

        Wieldraaierlaan: Bezoek de website

  • Maandag t/m vrijdag 8.15 - 8.45 uur (dinsdag 8.15 - 8.30 uur)
  • Woensdag en vrijdag 14.15 - 14.45 uur

        Paukenlaan: Bezoek de website

  • Maandag, donderdag, vrijdag 8.15 - 8.45 uur

Logopedie Oost

Typeles CSDenekamp

Joliens Theaterhuis

Jeugdgezondheidszorg

Saxion PABO; lerarenopleiding basisonderwijs Saxion

Onze school is een Opleidingsschool. We werken hierbij samen met Saxion PABO, lerarenopleiding basisonderwijs. Vanuit een speciaal ontwikkeld opleidingsmodel voor stagebegeleiding is op de Bongerd een IOB-er (Interne Opleider Basisonderwijs) actief om PABO-studenten op de Bongerd te coachen, te begeleiden en op te leiden. Deze IOB-er werkt samen met een praktijkstudiebegeleider van Saxion PABO, om alle leerkrachtstagiaires intensief te begeleiden.

ROC van Twente