Samenwerken

Breedwijs Graven Es

Om optimale ontplooiing en ontwikkeling van kinderen tegemoet te komen, is daltonschool de Bongerd een brede school. Wij zijn partner van ‘Breedwijs’, een samenwerkingsvorm met Kinderdagverblijf KOSMO en Kaliber Kunstenschool. We streven ernaar, de samenwerking met andere partners uit de wijk uit te breiden. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de bibliotheek Oldenzaal, van waaruit de schoolbieb in het gebouw aan de Wieldraaierlaan is ontstaan.

Onderwijs Ondersteuningscentrum

Passend onderwijs: perspectief voor ieder kind

Alle kinderen verdienen een plek op school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Passend onderwijs zorgt ervoor dat kinderen in staat gesteld worden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te leren. Scholen bieden daarom extra begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben. Passend onderwijs staat of valt met goede samenwerking tussen kinderen, hun ouders en de school. Samen met ons Samenwerkingsverband Twente Oost PO zorgen we voor perspectief voor ieder kind.

Saxion PABO; lerarenopleiding basisonderwijs Saxion

De Bongerd is een opleidingsschool. Hieraan ten grondslag ligt een convenant waarin de samenwerking tussen de Bongerd en Saxion lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) is beschreven.
Wij bieden studenten van Saxion leerjaren 1-2-3 een werk-leerplaats. Hierdoor krijgen ze veel praktijkervaring en bouwen ze een band op met het team en de leerlingen. Tevens bieden wij mogelijkheden voor het plaatsen van LIO-studenten (leerjaar 4). Deze zitten in de laatste fase van hun studie en draaien samen met een ervaren leerkracht een groep. Naast stage lopen in een groep worden studenten aangemoedigd om activiteiten uit te voeren in andere groepen om zo een breder beeld te krijgen van onze school. Vanaf het derde leerjaar nemen studenten deel aan vergaderingen en zijn in overleg aanwezig bij oudergesprekken.
De Bongerd biedt ook stageplaatsen voor ROC-stagiaires onderwijsassistent en ROC-stagiaires sport en bewegen.
Alle studenten worden begeleid door Lucia Winkeler, zij is de schoolopleider op de Bongerd. Naast periodieke lesbezoeken houdt zij voortgangsgesprekken met de studenten en organiseert zij ontwerp-ateliers waarin onderwijskundige thema’s met de studenten worden besproken. De schoolopleider volgt met de mentoren het opleidingsproces van de studenten en werkt hierbij samen met de instituutsopleider vanuit Saxion en andere schoolopleiders binnen Konot. Dat creëert de mogelijkheid om de nieuwste kennis en inzichten binnen de Bongerd te halen.
 

ROC van Twente

Schoolbieb

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school én thuis. In de hal van de school is een schoolbieb ingericht. Als u op onderstaande link klikt komt u op de website van de bibliotheek op school terecht. Leuk en leerzaam om er samen met uw zoon of dochter eens op te kijken en er rond te snuffelen. U kunt inloggen met het nummer dat op het biebpasje van uw kind staat.

Logopedie Oost

Typeles CSDenekamp

Jeugdgezondheidszorg