Identiteit

De Bongerd is een gecertificeerde Daltonschool. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zowel zelfstandig als samen leren werken, en de verantwoordelijkheid krijgen die zij aankunnen. De zelfredzaamheid die kinderen vanuit het Daltononderwijs krijgen aangeleerd, maakt de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs gemakkelijker.

Eigen kijk

De Bongerd heeft een katholieke achtergrond. Naast het vieren van de christelijke feestdagen vinden wij het belangrijk om onze levensbeschouwelijke visie te vertalen naar respect voor elkaar en de omgeving. Hierbij hoort ook onderwijs over andere culturen, geloofs- en levensovertuigingen. In de klas maken wij duidelijke afspraken over de omgang met elkaar. We leren een kind zich te verplaatsen in anderen, eerst zelf een oplossing te zoeken voor een probleem, en bewuste keuzes te maken.

Dynamisch

De Bongerd is een dynamische school. Onze leerkrachten zijn enthousiast en zijn continu bezig om op basis van evaluatie en zelfreflectie, het onderwijs nóg beter te maken. Ook ouders worden regelmatig uitgenodigd mee te denken. Onder andere door ontmoetingsavonden in ons Onderwijscafé en informatieavonden, betrekken wij de ouders bij wat er op school gebeurt. De Bongerd is een Brede School en werkt onder andere samen met Kinderdagverblijf Columbus Junior, Kaliber Kunstenschool, OnderwijsOndersteuningsCentrum, Schoolbieb, Logopedie Oost, type-instituut CSDenekamp, Joliens Theaterhuis, Saxion PABO en ROC van Twente.

Vernieuwend

De Bongerd blijft graag bij de tijd en staat open voor vernieuwingen. Op digitaal terrein zijn we gestart met het inzetten van iPads, onderzoeken we een nieuwe digitale werkomgeving voor kinderen, starten we met mediawijsheid en programmeren. Daarnaast ontwikkelen we een nieuwe pedagogische leerlijn, gericht op persoonlijke groei bij kinderen en gericht op goede relaties met anderen (The Leader in Me). We zijn op weg naar digitale rapporten en een ouderportaal. Ouders krijgen op deze manier inzage in de leerontwikkeling van hun kind(eren). Naast de reguliere oudergesprekken die we over de ontwikkeling van kinderen hebben, houden we ook ontwikkelgesprekken met kinderen zelf.

En bovenal hebben we plezier in ons werk en genieten we van ‘groei’ bij kinderen.