Identiteit

De Bongerd is een gecertificeerde daltonschool. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zowel zelfstandig als samen leren werken, en de verantwoordelijkheid krijgen die zij aankunnen. De zelfredzaamheid die kinderen vanuit het daltononderwijs krijgen aangeleerd, maakt de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs gemakkelijker.

 

Vernieuwend

De Bongerd blijft graag bij de tijd en staat open voor vernieuwingen. Trots zijn we op onze nieuwste aanwinsten: de 'belevingstuin', het 'wetenschap & techniek-lokaal' en het 'Freerunning-beweegplein'. Op digitaal terrein werken we met iPads, Chromebooks, laptops, hebben we een veilige digitale leeromgeving en geven we les in mediawijsheid en programmeren. De pedagogsiche leerlijn is gericht op persoonlijke groei bij kinderen en op goede relaties met anderen (The Leader in Me). We werken met digitale rapporten en 'ouderportaal' (ouders hebben op deze manier permanent inzage in de leerontwikkeling van hun kind(eren). Naast de reguliere oudergesprekken die we over de ontwikkeling van kinderen hebben, houden we ook ontwikkelgesprekken met kinderen zelf.

En bovenal hebben we plezier in ons werk en genieten we van ‘groei’ bij kinderen.

 

Eigen kijk

De Bongerd heeft een katholieke achtergrond. Naast het vieren van de christelijke feestdagen vinden wij het belangrijk om onze levensbeschouwelijke visie te vertalen naar respect voor elkaar en de omgeving. Hierbij hoort ook onderwijs over andere culturen, geloofs- en levensovertuigingen. In de klas maken wij duidelijke afspraken over de omgang met elkaar. We leren een kind zich te verplaatsen in anderen, eerst zelf een oplossing te zoeken voor een probleem, en bewuste keuzes te maken.

 

Dynamisch

De Bongerd is een dynamische school. Onze leerkrachten zijn enthousiast en zijn continu bezig om op basis van evaluatie en zelfreflectie, het onderwijs nóg beter te maken. Ook ouders worden regelmatig uitgenodigd mee te denken. Onder andere door ontmoetingsavonden in ons Onderwijscafé en informatieavonden, betrekken wij de ouders bij wat er op school gebeurt. De Bongerd is een Brede School en werkt onder andere samen met Kinderdagverblijf Columbus Junior, Kaliber Kunstenschool, OnderwijsOndersteuningsCentrum, Schoolbieb, Logopedie Oost, type-instituut CSDenekamp, Joliens Theaterhuis, Saxion PABO en ROC van Twente.