Identiteit

De Bongerd is een gecertificeerde daltonschool. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zowel zelfstandig als samen leren werken, en de verantwoordelijkheid krijgen die zij aankunnen. De zelfredzaamheid die kinderen vanuit het daltononderwijs krijgen aangeleerd, maakt de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs gemakkelijker.

 

Vernieuwend

De Bongerd blijft graag bij de tijd en staat open voor vernieuwingen. Zo houden we ontwikkelgesprekken met de kinderen zelf. Naast de reguliere oudergesprekken geven deze ontwikkelgesprekken zeer waardevolle informatie die school kan gebruiken om het pedagogisch klimaat, het lesaanbod en de onderwijsontwikkeling meer te personaliseren. Op digitaal terrein werken we met eigentijdse middelen, met een veilige digitale werkomgeving voor kinderen, met mediawijsheid en programmeren en werken we met een ouderportaal waarop ouders de leerontwikkeling van hun kinderen kunnen volgen. Daarnaast zijn we trots op de 'groene patio', het 'wetenschap & techniek-lokaal' en het 'Freerunning-beweegplein'. Het geeft een flinke boost aan het onderwijsaanbod en leerplezier. Tot slot noemen we 'Kind in kracht'. Hiermee werken we aan een positief en veilig leef- en leerklimaat waarbij kinderen in hun kracht worden gezet.

En bovenal hebben we plezier in ons werk en genieten we van ‘groei’ bij kinderen.

 

 

Eigen kijk

De Bongerd heeft een katholieke achtergrond. Naast het vieren van de christelijke feestdagen vinden wij het belangrijk om onze levensbeschouwelijke visie te vertalen naar respect voor elkaar en de omgeving. Hierbij hoort ook onderwijs over andere culturen, geloofs- en levensovertuigingen. In de klas maken wij duidelijke afspraken over de omgang met elkaar. We leren een kind zich te verplaatsen in anderen, eerst zelf een oplossing te zoeken voor een probleem, en bewuste keuzes te maken.

 

Dynamisch

De Bongerd is een dynamische school. Onze leerkrachten zijn enthousiast en zijn continu bezig om op basis van evaluatie en zelfreflectie, het onderwijs nóg beter te maken. Ook ouders worden regelmatig uitgenodigd mee te denken. De Bongerd is een Brede School en werkt onder andere samen met Kinderdagverblijf Columbus Junior, Kaliber Kunstenschool, OnderwijsOndersteuningsCentrum, Schoolbieb, Logopedie Oost, type-instituut CSDenekamp, Saxion PABO en ROC van Twente.