Jaarkatern

In het jaarkatern worden naast de cijfermatige kant van de schoolgids, ook de praktische kant van het komend schooljaar belicht. De schoolgids geeft antwoord op de vraag: Waarom en hoe organiseren wij de school? Het jaarkatern geeft antwoord op de vraag: Wie, wanneer en waar?